Polityka prywatności

Polityka prywatności

RpgLvL.com i jej podmioty powiązane (zwane łącznie "Firmą") respektują prawa do prywatności i uznają znaczenie ochrony danych osobowych (określonych poniżej) dostarczonych przez nas. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób Firma gromadzi, przechowuje i wykorzystuje Informacje osobiste przekazane nam przez witryny firmowe oraz przez telefon lub pocztę elektroniczną, z którą mogą mieć Państwo do nas informacje. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera również wybrane opcje dotyczące wykorzystania przez nas danych osobowych dostarczonych przez nas oraz działań, które można podjąć, aby uzyskać dostęp do tych informacji i poprosić firmę o ich poprawienie lub usunięcie.

Zgoda

Korzystając z witryn sieci Web firmy, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zapoznał się z niniejszą Polityką Prywatności i wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszym dokumencie w odniesieniu do gromadzenia, używania i ujawniania informacji osobowych dostarczonych przez nas przez firmę. Jest to cała i wyłączna Polityka Prywatności firmy i zastępuje wszelkie wcześniejsze wersje. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności zgodnie z warunkami niniejszej umowy w dowolnym momencie, dlatego zachęcamy do częstego odwiedzania tej strony, regularnego sprawdzania Polityki Prywatności i pozostania informowanym o wszelkich zmianach w tej Polityce Prywatności.

Jeśli po sprawdzeniu nadal masz pytania dotyczące dowolnej części tej Polityki prywatności, skontaktuj się z firmą, korzystając z informacji kontaktowych zamieszczonych na dole tej Polityki prywatności.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Informacje osobiste

"Informacje osobiste" oznaczają informacje umożliwiające identyfikację użytkownika jako konkretnej osoby, na przykład nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub inne informacje kontaktowe, zarówno w pracy, jak iw domu.

We wszystkich witrynach firmy zbierających informacje osobiste szczegółowo określamy, jakie informacje są wymagane w celu dostarczenia produktu, usługi lub funkcji, o które prosiliście. Zbieramy Informacje osobiste podczas kontaktowania się z nami podczas rejestracji z nami podczas korzystania z naszych produktów i usług podczas składania z nami zamówienia, podczas odwiedzania witryn sieci Web lub stron internetowych niektórych partnerów firmy, a także kiedy Wprowadzasz promocje i loterie.

Rejestracja

Po zarejestrowaniu się u nas na tej stronie, najpierw wypełnij on-line formularz rejestracyjny, który wymaga utworzenia nazwy użytkownika i hasła. Podczas rejestracji wymagane jest również podanie danych osobowych, które mogą zawierać nazwę, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, numer telefonu, adres e-mail, numer karty kredytowej i datę ważności karty kredytowej. Używamy tych informacji, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować z Tobą o usługach i produktach w witrynach, w których wyraziła Pan / Pani zainteresowanie lub zażądała i ułatwić realizację zamówienia.

Promocje, konkursy i konkursy

Od czasu do czasu firma może dać Ci okazję do udziału w promocjach, konkursach lub zamachach na jego stronach internetowych. Takie promocje, konkursy i loterie będą również regulowane przez zasady i regulacje zamieszczane w takich promocjach, konkursach i loteriach. Jeśli uczestniczą Państwo w programie, musisz zarejestrować się w firmie, co będzie wymagało podania niektórych informacji osobistych. Uczestnictwo w tych promocjach, konkursach i loteriach jest całkowicie dobrowolne, dlatego też masz do wyboru, czy zarejestrować się i dostarczyć Twoje dane osobowe. Żądane informacje zawierają zazwyczaj informacje kontaktowe, takie jak nazwa, adres wysyłki, adres e-mail i numer telefonu. Będziemy używać tych informacji do powiadamiania zwycięzców i nagród. Ponadto w trakcie procesu rejestracji mogą Państwo zdecydować się na otrzymywanie od nas dodatkowych komunikatów. Jeśli zdecydujesz się na opt-in, użyjemy dostarczonych informacji, aby wysłać Ci informacje opisane w tej Polityce Prywatności.

Biuletyny

Jeśli chcesz subskrybować biuletyn informacyjny firmy, użyjemy swojego imienia i adresu e-mail, aby wysłać Ci biuletyny.

Inne informacje zbierane

Niektóre informacje mogą być zbierane automatycznie za każdym razem, gdy odwiedzasz witryny firmowe firmy, takie jak ciasteczka i informacje komputerowe. Ponadto informacje mogą być zbierane z innych niezależnych źródeł osób trzecich. Zbieramy również informacje na temat odwiedzonych stron w tej witrynie. Te dane odwiedzin witryny są identyfikowane tylko przez unikalny URL.

Ciasteczka

Firma korzysta z plików cookie identyfikatora sesji i trwałych plików cookie w ramach ich interakcji z przeglądarką. Plik cookie to identyfikator alfanumeryczny (plik), które witryny sieci Web firmy przenoszą się na dysk twardy komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej, aby umożliwić systemom rozpoznawanie przeglądarki w celach zapisu. Plik cookie z identyfikatorem sesji wygasa po zamknięciu przeglądarki, podczas gdy trwały plik cookie pozostaje na dysku twardym przez dłuższy okres czasu.

Używamy plików identyfikacyjnych sesji, aby ułatwić Ci poruszanie się po naszych stronach internetowych. Używamy trwałych plików cookie, aby zidentyfikować i śledzić, które sekcje witryny najczęściej odwiedzają. Używamy trwałych plików cookie w obszarach swojej witryny internetowej, w których musisz się zarejestrować, a gdzie można dostosować wyświetlane informacje, aby nie trzeba było wprowadzać preferencji więcej niż jeden raz.

Konfiguracja opcji w przeglądarce umożliwia kontrolę sposobu przetwarzania plików cookie przez system. Jeśli jednak odrzucisz korzystanie z plików cookie, niektóre witryny mogą nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji, a podczas kolejnych lub przerwanych sesji przeglądarki mogą być wymagane ponowne podanie informacji wymaganych do realizacji zamówienia.

Niektórzy partnerzy biznesowi firmy (np. Reklamodawcy) używają plików cookie w witrynie. Nie mamy dostępu do tych plików cookie ani nie kontroluj ich (zobacz "Reklama osób trzecich" i "Cookie osób trzecich" poniżej). W związku z tym niniejsza Polityka Prywatności obejmuje wyłącznie używanie plików cookie przez firmę i nie obejmuje używania plików cookie przez reklamodawców.

 

Pliki dziennika

Podobnie jak w przypadku większości witryn internetowych, firma gromadzi pewne informacje automatycznie i zapisuje je w plikach dzienników. Informacje te obejmują adresy IP protokołu internetowego, typ przeglądarki, dostawcy usług internetowych (ISP), strony odsyłające / wycofujące, system operacyjny, datę / godzinę i kliknij dane strumieniowe. Firma wykorzystuje te informacje do analizowania trendów, monitorowania oszustw, administrowania witrynami firmy, śledzenia ruchów użytkowników wokół witryn internetowych oraz zbierania informacji demograficznych dotyczących całej bazy użytkowników firmy.

Korzystanie z informacji

Weryfikacja, fakturowanie i stan zamówienia

Firma zbiera informacje osobiste, aby zweryfikować dokładność swojego imienia i nazwiska, adresu rozliczeniowego, adresu wysyłki, numeru karty kredytowej i daty ważności karty kredytowej, oszukania oszustwa, opłaty za produkty i usługi zakupione oraz zapłaty za produkty i Sprzedanych usług. Firma używa (-a) swojego adresu e-mail, aby skontaktować się z Tobą w sprawie statusu zlecenia, jeśli to konieczne, i przesłania Ci Potwierdzenie zakupu / Sprzedaży Kwitów i Powiadomienie o Wysyłce Zamówienia.

Oferty specjalne i aktualizacje

Firma zbiera informacje, które sekcje witryny najczęściej odwiedzają, aby mogły wysłać biuletyn i informacje dotyczące odpowiednich ofert, promocji, konkursów i zamieszek, które mogą Cię zainteresować. W związku z tym Firma będzie od czasu do czasu przesyłać informacje o produktach, usługach, ofertach specjalnych, promocjach i loteriach.

Ogłoszenia związane z usługami

Firma może, ale nie jest zobowiązana, do wysyłania ściśle ogłoszeń dotyczących usług lub rzadkich przypadków, jeśli jest to konieczne. Jeśli na przykład nasza usługa zostanie tymczasowo zawieszona pod kątem konserwacji, możemy wysłać Ci wiadomość e-mail.

Generalnie nie wolno zrezygnować z tych komunikatów, ponieważ nie mają charakteru promocyjnego. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, możesz mieć możliwość dezaktywacji konta.

Badania

Zbieramy także informacje w celach badawczych i dostarczamy anonimowe raporty dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Firma wykorzystuje informacje zebrane do własnego wewnętrznego marketingu i badań demograficznych w celu poprawy obsługi klientów i oferowania produktów.

Obsługa klienta

Będziemy się z Tobą skontaktować w odpowiedzi na Twoje zapytania, aby dostarczyć produkty i usługi, o które prosisz, i zarządzać Twoim kontem. Będziemy z Tobą komunikować się przez e-mail, rozmowy na żywo lub telefonicznie, zgodnie z Twoimi życzeniami.

Preferencje

Firma przechowuje informacje, które gromadzi za pośrednictwem plików cookie, plików dzienników i źródeł osób trzecich, aby utworzyć profil Twoich preferencji, aby poprawić treść witryny firmy dla Ciebie.

Udostępnianie informacji i ujawnianie informacji

Firma nie sprzedaje ani nie wynajmuje żadnych informacji zebranych osobom trzecim w dowolnym celu, ale udostępnia informacje osobom trzecim w sposób opisany poniżej.

Usługodawcy

Firma ujawnia informacje zbierane zewnętrznym dostawcom usług niezbędnym do ułatwienia następujących czynności zleconych: weryfikacja adresów, przetwarzanie kart kredytowych, kontrola nadużyć i wysyłka zamówień.

Inne strony trzecie

Firma udostępnia informacje, w tym informacje osobiste, z zaufanymi partnerami zewnętrznymi, aby klienci mogli otrzymywać informacje o ofertach i promocjach innych firm, które mogą je zainteresować. Partnerzy zewnętrzni nie mają niezależnych praw do udostępniania nam przez nas informacji.

Zgodność z prawem

Zgodnie z wymogami prawa i egzekwowaniem praw klienta lub prawami Klienta oraz zgodnością z prawem lokalnym, stanowym, federalnym i międzynarodowym firma może ujawnić informacje organom ścigania.

Zgodność z prawem

Zgodnie z wymogami prawa i egzekwowaniem praw klienta lub prawami Klienta oraz zgodnością z prawem lokalnym, stanowym, federalnym i międzynarodowym firma może ujawnić informacje organom ścigania.

Wybór i odejście

Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji promocyjnych firmy, możesz zrezygnować z ich otrzymywania, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej komunikacji lub wysyłając e-mailem do firmy na adres support@rpglvl.com

Linki do innych witryn sieci Web

Istnieje kilka miejsc w witrynach internetowych firmy, które mogą łączyć Cię z innymi witrynami, które nie działają zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Po kliknięciu tych witryn internetowych niniejsza Polityka prywatności nie ma już zastosowania. Firma zaleca zbadanie oświadczeń o ochronie prywatności wszystkich witryn internetowych osób trzecich w celu zrozumienia procedur zbierania, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych.

Magazynowanie i zabezpieczenie przechowywania informacji osobistych

Firma przechowuje informacje gromadzone na komputerach znajdujących się w kontrolowanym, zabezpieczonym obiekcie zabezpieczonym przed fizycznym lub elektronicznym nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Magazynowanie i zabezpieczenie przechowywania informacji osobistych

Firma chroni prywatność i integralność gromadzonych przez nią informacji, korzystając z odpowiednich protokołów administracyjnych, zabezpieczeń technicznych i kontroli bezpieczeństwa fizycznego mających na celu ograniczenie dostępu, wykrycia i zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi, niewłaściwemu ujawnieniu, zmianom lub zniszczeniu informacji pod jego kontrolą .

Chociaż Spółka postępuje zgodnie z procedurami opisanymi powyżej, aby chronić dane osobowe przedłożone Spółce, żadna metoda przekazywania przez Internet lub metoda elektronicznej pamięci masowej nie jest w 100% bezpieczna. W związku z tym, podczas gdy firma stara się używać komercyjnie akceptowalnych środków ochrony Twoich danych osobowych, firma nie może zagwarantować jej całkowitego bezpieczeństwa.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące bezpieczeństwa firmy na swoich stronach internetowych, napisz do nas e-maila pod adresem support@rpglvl.com

Oszustwo internetowe

Firma ma politykę ZERO TOLERANCJĄ w odniesieniu do oszustw internetowych lub prób uzyskania dostępu do klientów lub innych informacji na swoich stronach internetowych za pośrednictwem nielegalnych lub ukrytych środków. Firma współpracuje z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi agencjami śledztwa nadużyćowego i zatrudnia różne elektroniczne i inne sposoby, aby zniechęcić do wykrywania i przechwytywania oszustw. Firma agresywnie ściga w najpełniejszym stopniu prawa tych sprawców zatrzymanych prowadzących fałszywe czynności na swojej stronie internetowej.

Międzynarodowy transfer

Informacje osobiste zebrane przez Spółkę mogą być przechowywane i przetwarzane na Ukrainie lub w innym kraju, w którym Spółka lub jej podmioty powiązane, filie lub agenci prowadzą placówki, a także korzystając z witryn internetowych firmy, wyrażają zgodę na jakiekolwiek takie przekazanie danych osobowych poza Swojego kraju.

Dzieci

Witryny firmy nie są przeznaczone lub skierowane do osób poniżej 18. roku życia. Spółka nie kupuje lub sprzedaje produktów lub usług od lub do dzieci. Każda osoba, która udostępnia informacje do firmy za pośrednictwem witryn internetowych firmy, reprezentuje Spółce w wieku 18 lat lub starszym. Jeśli masz mniej niż 18 lat, możesz używać rpglvl.com tylko z udziałem rodzica lub opiekuna.

Zmiany w tym oświadczeniu

Firma będzie na bieżąco aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, za każdym razem sprawdzając ostatnią aktualizowaną datę na górze Polityki Prywatności i wskazać rodzaj zmian w raporcie. Firma powiadomi klientów o istotnych zmianach w tym oświadczeniu pocztą elektroniczną lub umieszczając wyraźne ogłoszenie na swojej stronie internetowej.

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem support@rpglvl.com

Możesz kliknąć, aby zobaczyć naszą stronę główną i Regulamin.