Zasady i Warunki

Zasady i Warunki

WAŻNY! PROSZĘ CZYTAĆ UWAŻNIE.
Niniejsza umowa między użytkownikiem a RpgLvL.
RpgLvL oferuje niniejsze "Warunki" wszystkim aktywnym członkom, klientom lub odwiedzającym naszą stronę internetową oraz oferowanym przez nas usługom. Firma RpgLvL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków, ogłoszeń i ogłoszeń, w ramach których witryna i usługi RpgLvL oferują bez wcześniejszego powiadomienia. Korzystanie z serwisu i usług RpgLvL podlega warunkom wymienionym w niniejszych Warunkach korzystania z usługi. Dalsze korzystanie z witryn partnerskich / reklamowych witryny RpgLvL podlega "Warunkom" i "Polityce prywatności" określonym przez naszą firmę. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przegląd tych warunków i innych warunków mających wpływ na tę witrynę i oferowane usługi.

PRYWATNOŚĆ I WARUNKI
Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie i zrozumienie "Warunków" i "Polityki Prywatności" przed dokonaniem transakcji za pośrednictwem naszej strony internetowej.

POLITYKA DOSTAWCZA

Dostarczenie zamówienia jest definiowane przez funkcje, natychmiastową dostawę, na przykład "klucze CD", które można pobrać przy użyciu osobistego konta lub dostawy mniej niż 24 godziny, jeśli "klucz CD" nie jest dostępny w chwili obecnej w magazynie. Jeśli zamówienie wymaga więcej czasu, które ma zostać wykonane, to będzie to na stronie internetowej lub omawiane z klientem.

REFUNDACJA POLITYKI.
Dla naszych klientów elastyczny system zwrotów, jeśli nasze usługi nie są zadowolone lub nie otrzymujesz towarów, nie mamy żadnych pytań! Zwracamy wszystkie pieniądze!

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA
Przychodząc do rpglvl.com, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. Zgadzasz się otrzymywać od nas elektroniczne wiadomości. Komunikujemy się z Tobą za pomocą kilku metod, takich jak poczta elektroniczna, pomoc na żywo lub rozmowy telefoniczne. Zgadzasz się, że wszystkie informacje dostarczone RpgLvL są prawdziwe i prawdziwe oraz bez zamierzonego pominięcia lub zmiany.

Dodatkowe warunki; Uzgodnienia licencyjne z użytkownikiem końcowym.
Korzystając z serwisu G2A Płatności za usługi płatnicze świadczone przez firmę G2A.COM Limited (zwane dalej "Dostawcą usług płatniczych G2A") do dokonywania zakupów na naszej stronie internetowej, odpowiedzialność za zakup firmy po raz pierwszy została przekazana firmie G2A.COM Limited przed jej przekazaniem . G2A Dostawca usług płatniczych z naszą pomocą przejmuje główną odpowiedzialność za obsługę klientów i płatności. Relacje pomiędzy dostawcami usług płatniczych G2A a klientami, którzy korzystają z usług G2A Płatności podlegają osobnym ustaleniom; Takie relacje nie podlegają warunkom korzystania z niniejszej witryny sieci Web.

W odniesieniu do klientów dokonujących zakupów przy użyciu systemu rozliczeniowego dostawcy usług G2A Pay: (i) Polityka prywatności dostawcy usług G2A Pay dotyczy wszystkich płatności i należy je przeczytać przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów; Oraz (ii) refundacja do Usługodawcy Warunki płatności w G2A mają zastosowanie do wszystkich płatności, jeśli odpowiedni dostawca przedinstykowy nie przekazał Klientowi wyraźnego zawiadomienia. Ponadto przy zakupie niektórych produktów klientom może również zaakceptować warunki jednego lub kilku umów licencyjnych z użytkownikiem końcowym (EULA), które mogą obejmować dodatkowe warunki ustalone przez dostawcę produktu, w przeciwieństwie do warunków Ustalonych przez nas lub Dostawcy usług płatniczych G2A. Każda Umowa EULA, na którą wyrażasz zgodę, będzie wiążąca dla Ciebie.

My (lub) osoba sprzedająca produkty w naszej witrynie internetowej przez G2A płacą usługi płatnicze, ponoszą główną odpowiedzialność za gwarancje, konserwację zapobiegawczą lub usługi wspomagające takie produkty. My (lub) osoba sprzedająca produkty w naszej witrynie ponosi główną odpowiedzialność wobec użytkowników za jakąkolwiek odpowiedzialność związaną z realizacją zamówień i umów licencyjnych zawartych przez nabywcę końcowego. Dostawca usług płatniczych G2A ponosi główną odpowiedzialność za przeprowadzenie płatności.

Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich prowizji z tytułu prowizji, podatków lub innych kosztów związanych z zakupem i dostawą Twoich towarów i powstałych w wyniku relacji z dostawcami usług płatniczych, jak również za uiszczenie należności celnych i podatków nałożonych przez lokalne urzędy celne Organów lub innych organów regulacyjnych.

Jeśli masz pytania lub skargi związane z obsługą klienta skontaktuj się z nami przez e-mail support@rpglvl.com.

Pytania dotyczące płatności dokonanych przez system płatniczy usługodawcy G2A Pay należy kierować na adres support@g2a.com.

W jak największym stopniu z Tobą i (lub) każdą osobą, która sprzedaje produkty w naszej witrynie, podejmiemy wszelkie możliwe spory związane z zakupem.

PRAWO AUTORSKIE
Jest własnością RpgLvL, a tym samym jest chroniona prawem autorskim, międzynarodowymi traktatami o prawach autorskich i międzynarodowymi prawami własności intelektualnej, a takŜe teksty, grafiki, tła, loga, ikony przycisków, obrazy, filmy flash, pliki do pobrania, oprogramowanie, pliki audio lub wideo oraz kompilacje danych. Konwencji i innych ustaw. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Nie możesz używać niczego z witryny RpgLvL bez pisemnej zgody firmy RpgLvL. Treść prezentowana na stronie RpgLvL (dostęp za pośrednictwem https://rpglvl.com/ lub innych domen) może zawierać pewne licencjonowane materiały, a wszyscy pierwotni licencjodawcy materiałów mogą chronić swoje prawa w przypadku naruszenia tej umowy .

ZAKUP PRODUKTÓW

RpgLvL NIE ZAPŁACA JAKICHKOLWIEK ZWROTU Z JAKĄKOLWIEK WTÓRNYM WŁASNOŚCIĄ. Jedynym wyjątkiem jest powerleveling, w którym zwroty są przyznawane przed rozpoczęciem danej usługi RpgLvL. Wszystkie waluty gry, elementy gry i postacie / konta w grze są wyłączną własnością oryginalnych licencjobiorców (Blizzard Entertainment, Square Enix, NCsoft, Innova Systems, LTD. I in.) I pozostaną bez zarzutu. Firma RpgLvL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione w całości lub w części omawianych towarów po zakończeniu transakcji i prawidłowym ich rozliczeniu. Firma RpgLvL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę wartości omawianych towarów po zakończeniu transakcji, a także za odpowiednią kwotę. Firma RpgLvL nie ponosi odpowiedzialności za wygnanie kont osobistych (konta i usług) kupujących w grach lub kontach finansowych w prawdziwym życiu, w wyniku transakcji rozliczonej za pośrednictwem usługi / towarów.


Kupujący (usług lub towarów) pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za rejestrowanie i przechowywanie wszystkich niezbędnych i prywatnych informacji w przypadku wystąpienia kradzieży konta. 99,5% kont RpgLvL kupuje to bezpieczne konta, ale istnieje niewielka szansa wystąpienia problemu. Spamowanie, zawieranie fałszywych lub oszczerczych uwag lub groźby w jakikolwiek sposób jest zabronione przez cały czas, jeśli wystąpił problem z zakupem. RpgLvL troszczy się o swoich klientów i poradzi sobie z problemem w sposób uporządkowany, a firma RpgLvL zaleca pokazanie RpgLvL tej samej uprzejmości. Poniższe informacje na temat każdej polityki sklepu znajdują się poniżej. Musisz mieć ukończone 18 lat, aby kupić konto i powiązane usługi z RpgLvL. Możesz zakupić konto, jeśli masz mniej niż 18 lat, za zgodą rodzica lub opiekuna.

ZAKUP RACHUNKOWOŚCI

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za utrzymywanie konta i hasła w grze przez cały czas. RpgLvL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy związane z kontem Twojego gry po jego zakupie. RpgLvL zgadza się podać tyle informacji, ile jest konieczne do zmiany hasła na koncie. RpgLvL nie ponosi odpowiedzialności za przelewy na koncie lub na znak.


KUPNOŚĆ WALUTA
Nie sprzedajemy waluty gry, ale tylko pośrednik między sprzedającym a kupującym, a nasz dochód jest tylko prowizją za przeniesienie z jednego użytkownika do drugiego. Ty, jako kupujący, odpowiadasz za całą walutę w posiadaniu po zakończeniu transakcji. Wszystkie sprzedaże są ostateczne, a firma RpgLvL zaoferuje NIE REFUNDACJE w walucie po jej dostarczeniu. Pamiętaj, że wszystkie usługi na zakup waluty są dostępne na własne ryzyko. Zakup waluty gry może być zabroniona reguły gry. Administracja ma prawo usunąć walutę gry, a nawet zablokować konto. Kupując tę ​​usługę, zgadzasz się na te zasady i musisz o tym znać. Dostawa zazwyczaj trwa od 10 minut do 12 godzin, jeśli jesteś zainteresowany natychmiastową dostawą, skontaktuj się z operatorem i poda dokładny czas dostawy.

 

POZIOM MOCY
RpgLvL oferuje 24-godzinną gwarancję na WSZYSTKIE zlecenia stopniowania. RpgLvL zachowuje prawo do anulowania zamówienia z możliwością odstąpienia od umowy w każdej chwili, bez uprzedzenia, bez uprzedzenia, w tym czasie będzie to skutkować pełnym zwrotem, jeśli usługa nie została jeszcze rozpoczęta. Jeśli jakiekolwiek hasła zostaną zmienione w wyniku dowolnej usługi powerleveling RpgLvL, RpgLvL nie ponosi odpowiedzialności za swoje konto. Kupując jakąkolwiek usługę powerlevelingu RpgLvL i zgadzając się na niniejsze Warunki, wyrażasz zgodę na obsługę w RpgLvL, aby w pełni wykorzystać posiadanie konta, które obejmuje, ale nie ogranicza się do waluty gier i urządzeń znakowych. RpgLvL oferuje 100% ochronę Twoich kont, za wyjątkiem ataków hakerów i pomoże Ci w pełni odzyskać utracone hasła. RpgLvL zmieni tylko hasło swojego konta w przypadku, gdy Twoje konto może być zagrożone walką z dostępem.

DANE DO FAKTURY
RpgLvL nigdy nie pobiera opłat za produkty lub usługi, chyba że firma RpgLvL otrzyma zgodę od posiadacza karty. RpgLvL sprawdza informacje przed dostarczeniem elementów. Upewnij się, że Twoje informacje rozliczeniowe są aktualne, więc RpgLvL może natychmiast potwierdzić, że informacje są prawidłowe i szybko się odbędą.

Ze względu na częste i zwiększające się oszustwa w tej branży RpgLvL obecnie NIE PODKREŚLA dla konta kart kredytowych i / lub kont PayPal bez zweryfikowanych adresów i / lub niepotwierdzonych numerów telefonicznych. Upewnij się, że podczas wprowadzania Twoich danych osobowych dwukrotnie sprawdzasz WSZYSTKIE INFORMACJE i potwierdzasz, że jest on aktualny i dokładny przed jego przesłaniem. WSZYSTKIE niezaprocesowane / niezrealizowane zakupy zostaną anulowane po odkryciu, co opóźnia skuteczność zakupu / transakcji. Skontaktuj się z nami, korzystając z funkcji Pomocy na żywo w witrynie internetowej lub z Pomocą techniczną e-mail podaną na stronie internetowej.

WYSYŁKA I DORĘCZENIE
Rzadko jest wymagana dostawa przy zakupie produktów z RpgLvL. Jeśli wysyłka jest konieczna, firma RpgLvL skontaktuje się z Tobą z kosztami wysyłki przed pobraniem opłaty za zamówienie.

PRODUKTY SPRZEDAJĄCE
Kiedy sprzedajesz swoje konta do RpgLvL, sprzedajesz je wiedząc, że będą one miały właściwości RpgLvL po otrzymaniu płatności. Każde konto, które chcesz zwrócić, zostanie zwrócone tylko za pisemną zgodą firmy. Jeśli w dowolnym momencie okaże się, że Ty, Sprzedający, odzyskasz prawa własności do kont z RpgLvL lub jakiejkolwiek osoby, która obecnie posiada prawo własności, RpgLvL zastrzega sobie pełne prawa do otrzymania pełnego zwrotu.

Zakazuje się sprzedaży duplikatów, makroregionów, skopiowanych lub wszelkiego rodzaju wyprodukowanych masowo lub szybko wyprodukowanych przedmiotów i / lub programów zewnętrznych. Jeśli takie programy są używane, RpgLvL ma prawo zgłosić te urządzenia do właściwych organów. Jeśli produkt zostanie zduplikowany, makro lub skopiowany, firma RpgLvL zastrzega sobie prawo do usunięcia produktu i nie przekazuje sprzedawcy lub sprzedawcy pieniędzy. Sprzedawanie tych materiałów jest niezgodne z prawem, a firma RpgLvL będzie świadomie trzymać się z dala od takich materiałów. RpgLvL nigdy nie usunie produktu, chyba że zostanie przetestowany i potwierdzony, że jest to rzeczywiście nielegalny materiał.

Sprzedając dowolny towar do firmy RpgLvL, jesteś odpowiedzialny za wszystkie towary w przypadku, gdy rpglvl.com staje się nieużyteczny. Jeśli naruszona zostanie dowolna z powyższych warunków sprzedaży, RpgLvL ma pełne prawa do otrzymania pełnego zwrotu.

 

PROGRAM PARTNERSKI
RpgLvL oferuje 100% gwarancji zadowolenia w naszym programie partnerskim. Każda transakcja zakończona w witrynie za pośrednictwem linku partnerskiego zostanie podana w procentach podana w menedżerze filii.

LICENCJA I DOSTĘP DO TERENU
Firma RpgLvL wydaje ograniczoną licencję na dostęp i osobiste użycie strony RpgLvL i nie zezwala na pobieranie, archiwizowanie, modyfikowanie lub w jakikolwiek sposób modyfikowanie pierwotnej treści, w części lub w całości, za wyjątkiem wyraźnej pisemnej zgody firmy RpgLvL . Niniejsza licencja nie obejmuje żadnych odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystania treści serwisu. Witryny produktów, kolekcje, opisy i ceny nie mogą być kopiowane w jakikolwiek sposób, elektronicznie lub w inny sposób. Nie można pobierać ani kopiować informacji o koncie ani korzystać z eksploracji danych, roboty lub podobnych usług zbierania i wydobywania danych. Witryna nie może być powielana, kopiowana, kopiowana, sprzedawana, sprzedawana lub w jakikolwiek sposób wykorzystywana przez zewnętrzne źródła, chyba że otrzymano pisemną zgodę od RpgLvL. Każda osoba, która wystąpiła z naruszeniami, wymieniona powyżej w sekcji LICENCJA I Dostęp do Witryny, będzie musiała podjąć działania prawne w imieniu RpgLvL.

Witryna i usługi
RpgLvL udostępnia czasami linki i wskaźniki do stron osób trzecich. W żadnym momencie RpgLvL nie odpowiada za działania stron zewnętrznych. Produkty i usługi oferowane przez stronę RpgLvL można znaleźć, przeglądając witrynę rpglvl.com (dostęp za pośrednictwem https://rpglvl.com/ i innych poddomeny). Materiał znajdujący się w tej witrynie i witrynach osób trzecich jest dostarczany w sposób bez jakichkolwiek gwarancji, chyba że wyraźnie wyraźnie stwierdził inaczej. Jeśli chodzi o wszystkie wirtualne towary i usługi, które oferuje firma RpgLvL, RpgLvL zapewnia usługę tylko dla kupujących. Żadne materialne towary nie są sprzedawane nabywcom. Firma RpgLvL nie jest w żaden sposób powiązana z żadnym z licencjonodawców gier, producentów, projektantów czy wydawców, a także jako agent zewnętrzny, oddzielony od tych firm grających w branży gier i / lub licencjodawców (NCsoft, Innova Systems, Blizzard Entertainment, Square Enix Co. , LTD i wsp.). Firma RpgLvL nie ma prawa do posiadania żadnych praw własności intelektualnej przechowywanych przez którąkolwiek z firm gier i / lub licencjodawców, z wyjątkiem tych, które zostały przyznane przez te firmy. Ponieważ RpgLvL nie przekazuje żadnych roszczeń własności intelektualnych do kupujących za pośrednictwem jakiejkolwiek transakcji, RpgLvL nie ma żadnych oświadczeń dotyczących możliwości przenoszenia, użytkowania i własności własności intelektualnej każdej firmy grającej. RpgLvL nie pozwala przedstawicielom gier hazardowych na zakup produktów za pośrednictwem RpgLvL. Kupujący całkowicie przyjmuje wszelkie ryzyko i zgadza się bronić, nie niszczyć żadnych roszczeń dokonanych przez producentów lub projektodawców gier hazardowych w związku z tą transakcją i wykorzystaniem ich własności intelektualnej. RpgLvL nie jest w żaden sposób powiązany z tymi firmami, a RpgLvL ostrzega wszystkich kupujących, aby uniknąć naruszania lub naruszania praw własności intelektualnej tych firm. Pod koniec tej transakcji nabywca zakłada stację firmy jedynie jako licencję tych firm na korzystanie z jej własności intelektualnej i udziela nam odszkodowania z całej transakcji z kupującym / sprzedającym. Firmy te nie w żaden sposób popierają lub są powiązane z serwisami lub stronami oferowanymi przez RpgLvL i / lub utrzymuje je. Firma zgadza się nie ujawniać nikomu warunków, przedmiotów lub tożsamości stron zaangażowanych w transakcje z innymi stronami. Wszelkie spory dotyczące tych spraw zostaną niezwłocznie rozwiązane. Niniejsze oświadczenie jest przeznaczone wyłącznie dla naszego przedsiębiorstwa.

Opinie i komentarze
Mogą Państwo przesyłać komentarze, pomysły, pytania i wszelkie inne pisemne informacje, o ile nie są to oszczercze lub oszczercze komentarze, takie jak nielegalne informacje, obsceniczne gesty, groźne uwagi, zniesławienie, naruszenie prywatności, naruszenie praw własności intelektualnej lub jakiekolwiek inne szkody Stronom trzecim lub niepożądanym i nie obejmuje ani nie zawiera wirusów programowych, kampanii politycznych, reklamowych, listów sieciowych, masowych wysyłek ani jakiejkolwiek formy "spamu". Nigdy nie wolno używać fałszywych wiadomości e-mail lub starać się podszywać się lub kopiować osoby lub podmiotów lub w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia karty kredytowej lub innej zawartości. RpgLvL zastrzega sobie prawo do usuwania lub edytowania takich treści, ale nie regularnie sprawdza publikowanych treści. Jeśli publikujesz treść lub zgłosisz materiały bez autoryzacji RpgLvL lub wyraźnej pisemnej zgody udzielającej Ci uprawnień, RpgLvL może podjąć poważne skargi przeciwko niemu.

WERYFIKACJA KONTA
Mogą być wymagane dostarczenie dodatkowych informacji przy zamawianiu produktu lub usługi od naszej firmy. Może to zawierać prawidłowy numer telefonu domowego, dodatkowe wiadomości e-mail lub faksowane prawa jazdy.

Ze względu na częste i zwiększające się oszustwa w tej branży, obecnie w RpgLvL nie autoryzujemy rachunków kart kredytowych i / lub kont PayPal bez zweryfikowanych adresów i / lub niepotwierdzonych numerów telefonów. Upewnij się, że podczas wprowadzania Twoich danych osobowych sprawdzasz WSZYSTKIE INFORMACJE i potwierdzasz, że jest to aktualne i dokładne przed jego przesłaniem. WSZYSTKIE niezaprocesowane / niezrealizowane zakupy zostaną anulowane po odkryciu, co opóźnia skuteczność zakupu / transakcji. Proszę skontaktować się z RpgLvL, korzystając z funkcji Pomocy na żywo w serwisie WWW lub za pomocą pomocy technicznej E-Mail podanej na stronie internetowej.

INNE PRZEDSIĘBIORSTWA
RpgLvL może udostępniać linki do zewnętrznych witryn, które mogą być zaangażowane w sprzedaż produktów lub usług. Firma RpgLvL nie jest odpowiedzialna za badania lub ocenę witryn, a firma RpgLvL nie kontroluje treści witryny ani podejmowania decyzji poza firmami. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przeciwko tym witrynom.

SPRZECZANIE SIĘ
Wszelkie spory dotyczące postanowień niniejszych Warunków, Twoja wizyta w witrynach internetowych firmy lub produktów i / lub usług zakupionych przez Spółkę podlega wyłącznie arbitrażowi, z wyjątkiem przypadków naruszenia lub naruszenia lub Grozi naruszeniem praw własności intelektualnej Spółki, firma może starać się o nakaz sądowy lub inną odpowiednią ulgę w jakimkolwiek sądzie na świecie oraz zgodzić się na jurysdykcję wyłączną i miejsce zamieszkania w takich sądach. Arbitraż zgodnie z niniejszymi Warunkami zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami. Orzeczenie arbitra jest wiążące i może zostać uznane za orzeczenie w sądzie właściwej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo żadne postępowanie arbitrażowe zgodnie z niniejszymi Warunkami nie łączy się z arbitrażem z udziałem innych stron, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, bez względu na to, czy są to postępowanie arbitraŜowe klasowe czy w inny sposób.

POLITYKI WITRYNY
Firma RpgLvL zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i zasad witryny bez uprzedniego powiadomienia klientów i członków. Wyłącznie klienci i członkowie ponoszą szczególną uwagę na wszelkie zmiany i / lub korekty w klauzulach wymienionych w Warunkach korzystania z usługi. Rejestrując się na konto w rpglvl.com lub kupując dowolny towar lub usługę, automatycznie zgadzasz się na klauzule wymienione w Warunkach korzystania z usługi.

TYTUŁ I INTERAKTYWNE PUNKTY I KONTAKTY
Firma RpgLvL nie rości sobie roszczeń do tytułu jakichkolwiek przedmiotów wirtualnych zakupionych przez rpglvl.com. Wszystkie wirtualne przedmioty pośredniczone za pośrednictwem serwisu rpglvl.com dotyczące gry należą do ich odpowiednich licencjonodawców (np. Blizzard Entertainment, Battle.net, Sony Online Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America, NCsoft Corporation, LucasArts Entertainment Company Ltd. , Square Enix CO., LTD.) RpgLvL nie jest w żaden sposób powiązany z wymienionymi firmami. RpgLvL działa tylko jako tymczasowy depozyt interaktywnych elementów gier i / lub kont związanych z jakąkolwiek usługą świadczoną dla każdej gry. Po zakończeniu każdej transakcji zakładasz, że RpgLvL jest jedynie licencją właścicieli gier na korzystanie z jej własności intelektualnej i przyjmujesz na siebie wszelkie obowiązki i obowiązki oraz wykonuje wszystkie obowiązki należące do odpowiednich właścicieli gier i zgadza się wypłacić odszkodowanie I trzymać RpgLvL nieszkodliwie, jak przedstawiono poniżej.

Podając https://rpglvl.com/ zgadzasz się na wszystkie powyższe warunki. Klikając przycisk "Dalej" poniżej wyrażasz zgodę na RpgLvL, które przeczytałeś i uzgadnia bezwarunkowo z wszystkimi warunkami wymienionymi powyżej, bez żadnych zastrzeżeń.